Audiomat su 1986. godine osnovala dva brata: Denis i Norbert Klaris

Prvo komercijalno dostupno Audiomat pojačalo bilo je 2 x 20 Watts OTL stereo pojačalo sa 16 cevi trioda 6AS7G koje su već imale originalni dizajn: samo dve faze, bez povratne sprege, čista klasa A, 50 kg.

1987. godine lansirana je prva generacija Prelude-a(integralano cevno pojačalo 2 k 30 W), a 1993. Audiomat je izdao svoje prve konvertere, Tempo 1.

Tokom svih ovih godina, Audiomat je nastavio da se razvija, razvija svoj asortiman i nove proizvode, sa strpljenjem i pedantnošću kako bi postigao cilj: da ponudi efektivne i pouzdane alate svakom ljubitelju muzike kako bi ispunio svoju strast: Muziku.

U ostvarenju tog cilja Audiomat je primenio jednostavne, efikasne, dokazane i priznate principe.
Ovi principi su:

  •  Razvoj: Tehnologija se stalno razvija, tako da morate biti svesni razvoja, napraviti testove, uporediti, proveriti ili odbaciti, to je konstantan rad koji se mora obaviti sa znanjem svega prethodnog i sa slobodog duha kako bi bili efikasni i omogućili donošenje odgovarajućih odluka.
  • Stabilnost: Sve do danas Audiomat je oduvek bio stvar časti, svog dokazanog dizajna i izbora komponenti u skladu sa svojim kvalitetom, pouzdanošću i sigurnošću snabdevanja.
  • Pouzdanost: Da bi elektronika Audiomat-a bila što pouzdanija, svi pojačala imaju, pored opšteg osigurača, zaštitni krug čija je uloga da zaštiti pojačalo u slučaju kvara cevi. Ovaj zaštitni krug se ne nalazi na putu audio signalu, nema uticaja na rezultat slušanja. Sve korišćene cevi su “već uhodane” i razvrstane kako bi se otkrile i eliminisale greške. Ovo “uhodavanje” takođe omogućava da se dobiju cevi čije će vrednosti biti uravnotežene tokom vremena.
  • Izbor komponenata: Prava komponenta na pravom mestu, bez obzira na fenomene režima: Sve komponente prisutne u Audiomat elektronici su odabrane na osnovu racionalnih kriterijuma, a ne na prestižu, reputaciji ili kreditu odobrenom određenog proizvođača komponenti.
  • Ručno izrađena: Audiomat nije industrijsko preduzeće sa razornim marketingom. Ovde nema podugova-ranja, proizvodne linije, već samo ekstremna pažnja do krajnjih detalja.. Audiomat je porodična kompanija u kojoj je sva elektronika proizvedena u našim radionicama pedantno ručno izrađena i prati se od početka do kraja od strane istih ljudi od 1986; Norbert Klaris za pojačala i Denis Klaris za konvertere, predpojačala i izvore.
  • Fino podešavanje postavki: Svaka elektronika koja izlazi iz Audiomatovih radionica ima svoja podešavanja prilagođena funkcijama vrednosti koje su realno izmerene i vrednostima neophodnim i nezamenjivim za optimalni rad uređaja.